Пътешествието на аргонавтите е едно от най-вълнуващите приключения на духа. Корабът от поредицата „Арго“ ще помогне на младия читател с помощта на въображението да пътува във вълшебни, причудливи и примамливи светове, откривайки често пъти нови, непознати и приказни страници.

 

Романът „Белю Пушилката“ е карал много поколения да тръпнат от главозамайващите преживявания на един журналист — неудачник, потеглил по примамливите пътища на Клондайк. Клондайк е магическа дума, която означава не само приключения, но и сурово приятелство, непоколебим характер, любов. Преминавайки през невероятни изпитания в търсене на златни находища, Белю открива истинските стойности на живота.

 

Източник: http://book.store.bg/c/p-p/m-390/id-19630/beliu-pushilkata-dzhek-london.html


Издание:

Jack London

SMOKE BELLEW

Mills & Boon, Ltd.

London

 

ДЖЕК ЛОНДОН

БЕЛЮ ПУШИЛКАТА

ПОВЕСТ

Превел от английски Сидер Флорин

Редактор: Славчо Донков

Художник Иван Йовчев

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Иван Андреев

Коректор: Мая Халачева

Трето издание, ЛГ V.

Дадена за печат 11.I.1976 г.

Подписана за печат на 9.III.1976 г.

Излязла от печат април 1976 г. Тираж 60 100. Издателски коли 15,12,

Печатни коли 18. Формат 32/84/108.

Цена 0.66 лв.

ДИ „Отечество“ — бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница ДПК „Димитър Благоев“ София, 1976