„Мисис Далауей“ (1925) е книгата, с която английската писателка Вирджиния Улф (1882–1941), авторка на романи, разкази, есета, критически статии, дневници, намира такава белетристична форма, която според нея отговаря най-пълно на нейната епоха. Животът на съзнанието — това е темата на този роман. Умело използувайки вътрешния монолог, който следва движението на мисълта във времето. Вирджиния Улф създава превъзходна психологическа проза. Въпреки фрагментарного действие романът се отличава с много плътна структура, по-стигната благодарение на специфичната ритмика и метафорика, на употребата на едни и същи или подобни думи и изрази.

Романът „Мисис Далауей“, както и последвалите го „Към фара“ (1927), „Вълните“ (1931), „Между действията“ (1941) налагат Вирджиния Улф ката забележителна майсторка на модерната литература.

4,8 Мисис Далауей
Mrs. Dalloway,


Предостави книгата и даде идеята за сканирането: Гергана Илиева

 

Издание:

Вирджиния Улф — Мисис Далауей

Първо издание. Английска

Предговор Мариана Неделчева

Литературна група — ХЛ 04/9536622311/5557-103-89

Рецензент Рада Шарланджиева

Редактор Иглика Василева

Художник Фико Фиков

Художник-редактор Стефан Десподов

Технически редактор Олга Стоянова

Коректор Ница Михайлова

Дадена за набор юни 1989 г.

Подписана за печат юли 1989 г.

Излязла от печат октомври 1989 г. Формат 84х108/32

Печатни коли 12. Издателски коли 10.08. УИК 10,72

Цена 1,64 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул „Гаврил Генов“ 4

ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Никола Ракитин“ 2

Народна култура, София, 1989

 

Virginia Woolfe — Mrs Dalloway

Quentin Bell & Angelica Garnet

Hogarth Press, 1925