Какво представлява тази книга

Това е сборник от биографии на велики личности, който се различава от всички други подобни енциклопедии. Хората в него са подредени не по азбучен или по хронологичен ред, а по значимостта на тяхното дело. Критерият е доколко те са повлияли на хода на историята и на живота на всеки човек.

Подобна класация е колкото амбициозна, толкова и спорна. Всяка епоха неизбежно прави своята преоценка на миналото. Затова и второто издание от 1992 г., от което е направен преводът, се различава донякъде от първото през 1978 г. Личности като Карл Маркс, Ленин и Мао Цзедун са отишли далеч по-назад, тъй като ходът на историята показа, че делото им е било по-нетрайно, отколкото изглеждаше преди 16 години. В стотицата е влязъл Михаил Горбачов, за когото тогава едва ли някой беше чувал.

Освен това всеки народ има своите кумири. За нас например изглежда странно, че в книгата са намерили място създатели на отдавна изчезнали религии като Манихей, докато липсват Кирил и Методий — единствените известни автори на писменост, която днес в света използват над 300 милиона души. Химиците ще си спомнят за Менделеев, астронавтите — за Сергей Курчатов и Вернер фон Браун, създателите на първите ракети.

След първото издание авторът е получил много препоръки, някои от които е взел предвид. Така в книгата са влезли Ърнест Ръдърфорд и Хенри Форд, а са отпаднали Нилс Бор и Анри Бекерел.

Независимо от споровете, които ще породи, тази книга е изключително ценна както с огромната информация, която дава от всички исторически епохи и области на живота, така и с оценките и сравненията на влиянието, което великите хора са оказали върху света.

От издателя


Издание:

Майкъл Харт

100-ТЕ НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Адаптирана класация за 90-те години на XX век

Издателство „Репортер“

София, 1995