Лорънс Дейвид Куше влага в своята книга за Бермудския триъгълник не само опита си на библиотекар, но и техническите си познания на летец. След като на деветнадесет години придобива свидетелство за пилот на товарни самолети, а на двадесет и една — свидетелство за летец-инструктор, той успява да постъпи в колеж, като дава уроци по пилотаж. Сега лети само за удоволствие, заменил мъките по пилотирането на самолет с мъките по издирването на трудно уловима информация.

5,1 Загадката на Бермудския триъгълник
The Bermuda Triangle Mystery — Solved,

Издание:

© Lawrence David Kusche

THE BERMUDA TRIANGLE MYSTERY — SOLVED

Harper & Row New York, 1975

© Александър Хрусанов, преводач, 1981 c/o Jusautor, Sofia

551.59

 

Лорънс Дейвид Куше

Загадката на Бермудския триъгълник

Преводач Александър Хрусанов

Рецензент Юлия Вучкова

Редактор Милан Асадуров

Редактор на издателството Георги Димитров

Художник Иван Кенаров

Худ. редактор Владимир Иванов

Техн. редактор Добринка Маринкова

Коректори Елена Върбанова и Паунка Камбурова

Американска, първо издание

Дадена за набор на 26.XI.1980 г.

Подписана за печат на 17.III.1981 г.

Излязла от печат м. април 1981 г.

Формат 70×100/32 Изд. № 1427

Печ. коли 22,50

Изд. коли 14,57

УИК 14,84

Цена 1,51 лв.

ЕКП 95326; 21431 2421-39-81

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ Варна

ДП „Балкан“ — София, пор. № 1459