Съдържание

Саваните на Кения 5,2

White Hunter,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://bezmonitor.com

Хартиената книга предостави Петя Захаринова

 

Издание:

Джон Хантър

Саваните на Кения — II издание

Ловни приключения

Преводачи от английски Светлана Стефанова Стефанова и Весела Илиева Георгиева

Редактор Мери Цонева Художествен редактор Петър Кръстев

Технически редактор Симеон Янакиев Коректор Елка Папазова

Излязла от печат на 30. III. 1979 г.

Цена 1,80 лв. ДП „Валентин Андреев“ — Перник

Земиздат — 1979

 

Bantam Books — New York, 1938

История

  1. — Добавяне

Библиоман