Ким Филби
Моята тайна война (Спомени на съветския разузнавач)

Съветският разузнавач Ким Филби, посветил повече от четиридесет години от своя живот на разузнавателна работа, ярко и вълнуващо разказва за своя житейски път, за сложните и от-говорни задачи, които е трябвало да изпълнява. Тази книга призовава съветските хора и всички миролюбиви жители на планетата към висока революционна бдителност. Тя разобличава престъпната дейност на империалистическите сили срещу Съветския съюз и социалистическите страни.

„Това издание запазва основната канава на повествованието публикувано преди години на Запад и в някои социалистически страни.“ (Из предговора на О. Кедров към съветското издание от 1980 година.)

Съдържание

Моята тайна война 5,4

My Silent War,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Военно издателство

София, 1981

 

Kim Philby MY SILENT WAR

Macgibbon & Kee London — 1968

Филби Ким

МОЯ ТАЙНАЯ ВОЙНА

Воспоминания советского разведчика Пер. с англ. П. Н. Видуэцкого и С. К. Рощина. — М. Воениздат, 1980. — 191 с.

© Перевод на русский язык. Воениздат, 1980

Превод от изданието на Воениздат, 1980

© Димитър Ненчев, преводач, 1981

с/о Jusautor, Sofia

Ч 820

История

  1. — Добавяне

Библиоман