Месията на Дюна Пол Муад’диб е мъртъв… Планетата започва бавно да се променя благодарение на човешките усилия — сред безкрайните и пустини се появяват зеленина и свободно течаща вода. Но и сега мечтата не е постигната — измененията в климата са смъртоносни за гигантските пясъчни червеи, на които се крепи могъществото на Аракис. Управлението на Атреидите отново е заплашено от техния най-голям враг — генетично „преродения“ барон Владимир Харконен.

Всички тези предизвикателства се стоварват върху децата на Муад’диб Лето и Ганима… и създават впечатляваща градация на напрежението в едно от върховите фентъзи-постижения за всички времена.

 

--

Месията на Дюна Пол Муад’диб е мъртъв, но Проповедникът — бащата на царствените близнаци — като по чудо е оцелял в пустинята. Шай-хулуд опазва някогашния всемогъщ властник, за да допие до дъно горчивата чаша на съдбата си. Има ли граници наглед безграничното величие и не зрее ли в него собствената му жестока противоположност? Стремейки се да избягат от отговора, Алая и Дънкан Айдахо загиват. А Лето Атреидес трябва да заплати още по-страшна цена…

5,3 Децата на Дюн
Children of Dune,

Издание:

ФРАНК ХЪРБЪРТ

ДЕЦАТА НА ДЮН

ИК „БАРД“ ООД, 2004

 

Първото издание е на 2 части. Изд. Аргус, София. Биб. Фантастика No.15 и 16 от 1995 и 1996 год.

 

Frank Herbert

Children of Dune

1976