Пътят свързва най-дълбокото минало и далечното бъдеще, и тези, които пътуват по него, имат достъп до отбивки, които водят до най-различни места и епохи. Кой и защо обаче е създал тази магистрала, никой не знае.

А Ред Доракийн е решил да потърси отговора.

Издание:

ИК „Бард“, 1995

Поредица: „Избрана световна фанастика“ №24