Дзенбудизъм

(Въведение)

Оригинални текстове
Кой е Буда?
Какво е Буда?
Какъв е звукът от пляскането на една ръка?
Има ли кучето природата на Буда?
Защо нещата умират?
Кой е Пътят?
Какво е Дзен?

Тази малка книга има необозримо по богатство съдържание. Чрез стародавни загадки (коан), притчи и диалози от и за прочути учители по Дзен читателят може би ще се докосне до мъдростта на дзенбудизма. Изящни по форма, оригиналните текстове ще преведат съзнанието на европееца отвъд пределите на традиционната логика.

Стремежът при съставянето на книгата бе текстовете да са подредени приблизително според времето на появата им.

0 Дзен и ние

6 Коан
(Няма оригинално заглавие)


Издание:

Заглавие: Дзенбудизъм

Преводач: Весела Кочемидова; Ружица Угринова

Година на превод: 1991

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: „Логис“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1991

Тип: сборник

Националност: японска

Печатница: ДФ „Балканпрес“

Редактор: Ружица Угринова; „Логис“

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/10534