5,6 Аквариум
Аквариум,

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

АКВАРИУМЪТ. 1997. Изд. Факел Експрес, София. Превод: от рус. Иван ТОТОМАНОВ [Преводът е направен от Освободитель. Аквариум / Виктор Суворов]. Формат: 20 см. Страници: 304. Цена: 3500.00 лв. ISBN 954-90106-9-4

В книгата е обозначено ІІ поправено и допълнено издание