Аквариума — това е централната сграда на 2-ро Главно управление на Генералния щаб, тоест на Главното разузнавателно управление — ГРУ. Военното разузнаване съществува от 21 октомври 1918 година. По това време Червената армия вече е огромна, могъща организация. Управлява се от Главния щаб — мозъка на армията. Реакциите на щаба са бавни и неточни, понеже организацията е сляпа и глуха — информацията за противника постъпва от ЧК. Все едно мозъкът да получава информация не от ушите и очите си, а от думите на друг човек. Точно затова се решава военното разузнаване да се даде на Генералния щаб.

КГБ винаги се е опитвало да вземе властта и да управлява ГРУ. И сега се опитва. За да оцелее, държавата е принудена да ограничава влиянието на КГБ. Генералният щаб няма време да моли за информация — той заповядва на собствената си разузнавателна служба какво да разкрие и да му съобщи.

… Аз съм шпионин. Завършил съм Военно-дипломатическата академия и половин година съм работил в 9-о Управление на информационната служба на ГРУ. След което от обработването на информация бях прехвърлен в добиването й. Това е свирепа борба между хиляди офицери от КГБ и ГРУ, борба за това кой пръв ще се докопа до представляващия интерес чужденец. Кучешка работа — не току-така ни наричат „хрътки“.

Аквариума проверява не само „нашите хора“ — проверява и нас. И докато ме обучаваха, и по време на работа съм обект на постоянни проверки. Всички страшно са се загрижили как ли ще реагирам. А аз винаги реагирам както трябва — незабавно и подробно докладвам на командира всичко, което се случва с мен и с моите приятели. Непрекъснато ме проверяват, за да разберат кое ми е по-скъпо — приятелите или Аквариума.

Съдържание

Аквариумът 5,5

Аквариум,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

АКВАРИУМЪТ. 1997. Изд. Факел Експрес, София. Превод: от рус. Иван ТОТОМАНОВ [Преводът е направен от Освободитель. Аквариум / Виктор Суворов]. Формат: 20 см. Страници: 304. Цена: 3500.00 лв. ISBN 954-90106-9-4

В книгата е обозначено ІІ поправено и допълнено издание

История

  1. — Добавяне

Библиоман