Представете си свят, където боговете живеят сред хората, но владеят огромни и на пръв поглед невидими сили. Място, където съперничеството между Светлината и Мрака е безсмъртно. Кои са тези богове, които направляват света с помощта на свръхмодерни технологии и научни познания от далечното бъдеще?

Имената им са Брама, Кали, Кришна, Буда, Господарят на светлината или още Сидхартха.


Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ГОСПОДАРЯТ НА СВЕТЛИНАТА. 1993. Изд. Бард, София. Биб. Избрана световна фантастика, No.3. Фантастичен роман. Превод: от англ. Юлиян СТОЙНОВ [Lord of Light, Roger ZELAZNY]. Печат: Абагар, Велико Търново. Формат: 21 см. С подв. Офс. изд. Тираж: 3 000 бр. Страници: 350. Цена: [Без сведение за цена].