Пролет е във Ворбар Султана и любовта витае във въздуха, както и парите, биогенетиката, безпаричието, вносът на скандални сексуални нрави, боричканията за наследство, сватбата на Императора и, разбира се… още любов.

Лорд Майлс Воркосиган има проблем, който дори санът му на имперски ревизор не може да разреши — несподелената му любов към една красива вдовица…

5,5 Цивилна кампания
A Civil Campaign,


Издание:

Лоис Макмастър Бюджолд. Цивилна кампания

Американска, първо издание

Превод: Милена Илиева

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 36

ИК „Бард“ ООД, 2002 г.

Библиотека „Избрана световна фантастика“ №91

ISBN: 954-585-314-X