Любомир Николов
Гората на демона

(Кристалната градина)

Старият вълшебник Сиян е живял дълго, много дълго. В неговата младост са наричали гората Дъбрава на покоя. Спомня си как прекрасната кралица Алгиона сътвори в горските дебри Кристалната градина. Но тия времена са отминали безвъзвратно… още в онзи страшен ден, когато огненият демон Зардинакс хвърли злокобна магия над двореца на Алгиона. Днес съществува само Безмълвната гора. Нейде там броди проклетият демон, враг на всичко добро и красиво.

Източник: SF&F BBS

 

Издание:

Колин Уолъмбъри. Гората на демона

Издателство „Плеяда“, София, 1993

Художник: Ивайло Иванчев