Информация

Издание:

Автор: Петър Бобев

Заглавие: Белият лоцман; Теao Немия

Издание: второ

Издател: Български писател

Град на издателя: София

Година на издаване: 1975

Тип: сборник повести

Печатница: ДП „Тодор Димитров“, кл. 1 — София

Излязла от печат: 30.III.1975 г.

Редактор: Любен Петков

Художествен редактор: Кирил Гогов

Технически редактор: Лиляна Диева

Художник: Ани Бобева

Художник на илюстрациите: Ани Бобева

Коректор: Мария Грудева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4594

История

  1. — Добавяне

Библиоман