… Времето разби на късчета спомените ми подобно надгробна плоча, лиши ги от връзка и последователност, но запази подробностите, които нищо на света не можа да заличи, както отделните позлатени букви от името върху плочата все пак подсказват за живял някога човек. Нещо като разбит на късчета живот.

Валентин Катаев

0 Късчета живот или Вълшебният рог на Оберон
Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона,


Издание:

Автор: Валентин Катаев

Заглавие: Късчета живот или Вълшебният рог на Оберон

Преводач: Люба Мутафова

Година на превод: 1983

Език, от който е преведено: руски

Издание: първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1983

Тип: роман (не е указано)

Националност: руска

Печатница: ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н В. Ракитин“ 2

Излязла от печат: 30.IX.1983

Редактор: Жела Георгиева

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Методи Андреев

Художник: Галя Георгиева

Коректор: Маргарита Чобанова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/15085