Димитър Мантов
Иван Асен II

(Цар и самодържец)

Царуването на Иван Асен II е един от върховете в тринадесетвековната история на България. Личността на „сина на стария Асен“ — политик, дипломат, военачалник, както и неговото време в романа са пресъздадени с художествено майсторство върху подчертано документална основа.

Изданието се посвещава на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър (1185 г.).


Издание:

Автор: Димитър Мантов

Заглавие: Иван Асен II

Издание: трето

Издател: Издателство на БЗНС

Град на издателя: София

Година на издаване: 1985

Тип: Роман

Националност: българска

Печатница: Издателство на БЗНС

Излязла от печат: септември 1985 г.

Редактор: Слава Николова-Герджикова

Художествен редактор: Зоя Ботева

Технически редактор: Стефан Станев

Художник: Александър Хачатурян

Коректор: Лидия Ангелова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6584