Елин Пелин
Сватбата на Червенушко

(Весела приказка в стихове)


Издание:

Автор: Елин Пелин

Заглавие: Сватбата на Червенушко

Издание: пето

Издател: Издателство на ЦК на ДКМС „Народна младеж“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1959

Националност: българска

Печатница: Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

Излязла от печат: 30. V. 1959 година

Редактор: Николай Соколов

Художествен редактор: Атанас Пацев

Технически редактор: Георги Русафов

Художник: Вадим Лазаркевич

Коректор: Ана Ацева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1868