Издание:

Автор: Шарл Перо

Заглавие: Червената шапчица и други приказки

Преводач: Зефира Кацкова

Език, от който е преведено: френски

Издател: Народна младеж

Град на издателя: София

Година на издаване: 1972

Тип: Приказки

Националност: френска

Печатница: Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“ — София

Излязла от печат: 30.Х.1972

Редактор: Надя Трендафилова

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Георги Кожухаров

Художник на илюстрациите: Бенвенути

Коректор: Маргарита Скачкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/9920