Книгите на Боровичка съдържат факти от важни моменти в политическата история на света, следени с интерес от световната общественост.

Боровичка е от тези автори, които умеят да предизвикат интереса на читателя и да задържат неговото внимание до последната страница.

Книгата се състои от биографиите на трима от най-известните съветски разузнавачи:

— Полковник Абел (Мартин Колинс) — от началото на неговата дейност в САЩ до завръщането му в Съветския съюз след размяната с пилота на американския шпионски самолет У-2 Пауърс.

— Гордън Лонсдейл — години наред работил успешно във Великобритания, а след залавянето и осъждането му също разменен за шпионина Гревил Уин.

— Ким Филби — дълги години работил на високопоставено място в британската Сикрет сървис.

Името на Ким Филби е достатъчно известно, за да предизвика спонтанния интерес на българския читател.


Издание:

Автор: Вацлав-Павел Боровичка

Заглавие: Именити разузнавачи

Преводач: Христина Милушева

Година на превод: 1987

Език, от който е преведено: чешки

Издание: първо

Издател: Партиздат

Град на издателя: София

Година на издаване: 1987

Тип: очерци

Националност: чешка

Печатница: ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ №2

Излязла от печат: м. октомври 1987 г.

Редактор: Виолета Мицева

Художествен редактор: Тотю Данов

Технически редактор: Борис Въжаров

Рецензент: Андрей Богоявленски

Художник: Александър Хачатурян

Коректор: Славянка Мундрова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/9567