„В много от тези разкази откривам Чеховия глас, а това е много приятно, особено в езика — ясен и лаконичен.“

Константин Федин

4,5 Сол на мастните киселини
Соль жирных кислот,

4 Леля Надя
Тётя Надя,

4 Труден ден за Кубиков
Трудная служба,

0 Прочутият Кабиносов
Знаменитый Кабиносов,

0 Музикален момент
Музикальный момент,

0 От гледна точка на реализма
С точки зрения реализма,

0 В интимна обстановка
В интимной обстановке,

0 Среща
Свидание,

0 Скъпи гости
Дорогие гости,

0 Абитуриентката Тома и майка й
Абитуриент Тома и ее мама,

0 Егоист
Эгоист,

0 Саможивецът Букасов
Дикарь Букасов,

0 Милите съседи
Милые соседи,

Приложения

0 В Краснодар пристигна Маяковски!
В Краснодар приехал Маяковский!

0 Бачо Остап
Батько Остап