Ужасният звук прониза нощната тишина.

Трепереща от страх, Андре посегна към ключа на лампата. В този миг погледът й се спря на осветеното от луната огледало… Това, което видя, бе толкова невероятно, че тя дори не успя да извика. Пред нея беше Бетси — приятелката й, загинала преди десет години…

5 Както някога
Im Bann Einer Toten


Издание:

Автор: Шарон Вагнер

Заглавие: Както някога

Преводач: Недялка Попова

Издание: първо

Издател: Атика; ЕТ „Ангел Ангелов“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1993

Тип: роман

Печатница: „Образование и наука“ ЕАД

Художник: Ивайло Петров

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/9309