Трагедията беше неописуема: бъдещият президент на най-великата държава беше призван да убие сина си Деймън със седем свещени кинжала в образа на Христа. Защото съдбата беше избрала момчето за Син на Сатаната, роден от самка на чакал!

Торн замахна с първия кинжал и писъкът на детето се сля с оглушителен изстрел. Посланикът рухна поразен в преддверието на църквата…


Издание:

Автор: Дейвид Залцер

Заглавие: Изчадие адово

Издател: КРИМИ

Година на издаване: 1993

Тип: роман

Националност: американска

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/7666