Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Живот за вярата — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Живот за вярата
Мариана Тинчева-Еклесия
Кармел
2003
Вземам я. Еми, 03.07.2017 За форматиране Файла ми беше препратен от Виктор от безмонитор. Текста уж е пратен от авторката. Надявам се, че е нужно само форматиране. Борислав Художествено оформление: Мариана Еклесия Редактор: Юлия Байчева Издателство: „Кармел“ ISBN: 954-9542-10-6
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.