Картбланш — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Картбланш
Джефри Дивър
Ера
2011
Една неправилно посочена грешка не оправдава стотиците други грешки, които допускаш в стремежа си за самоизява, така че — да — именно се заяждаш! И вместо да търсиш под вола теле, вземи най-после да изчиташ внимателно книгите си, а не да бълваш на конвейер една след друга пълни с грешки книги! А ако целта ти е да покажеш колко си продуктивен, съжалявам, но не сме впечатлени — нагледали сме се на неграмотно коригирани книги. Тук ценим качеството, а не количеството! Epsilon 13.09.2017 г. Масово смесване на латиница и кирилица. Разкъсани думи: бор ба. Жълтеникаво-сивият — нюанс и цвят се пишат слято. Станция З или станция 3 има разлика между цифра и буква. Компютъризираната — компютризираната. Контитентал — континентал. Небесносино, петшест, сивокафяви, синкаво-черни, швейцарскофренски. Я говорю по-русски — не се степенува. … около и във Марч… а именно, че ще…-съчетанията добре че, макар че, въпреки че, именно че се пишат без запетая. Главни букви или грешни преп.знаци: Не, нямаме избор, Когато разбере… Връща се за основно изчитане. 11.09.2017, Еми Наречие „по-русски“, образованное от относительного прилагательного „русский“ с помощью приставки по-, пишется через дефис. В русском языке множество наречий, заканчивающиеся на -ски, образуются от прилагательных и местоимений с помощью приставки по-. Согласно орфографическому правилу написания наречий такие слова пишутся через дефис, например: русский — по-русски человеческий — по-человечески дружеский — по-дружески свой — по-свойски Не че се заяждам, ама… WizardBGR
  или  
(макс. 32 MiB)

или

На тази страница може да променяте данните за произведението. Най-често ще се налага да обновявате етапа, на който се намира подготовката. Възможно е да посочите напредъка на подготовката и чрез процент, в случай че операциите сканиране, разпознаване и коригиране се извършват едновременно.

Ако подготовката на произведението е замразена, това може да се посочи, като се отметне полето „Подготовката е спряна за известно време“.