Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Игра на маски — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Игра на маски
Алекс Кош
Альфа-книга; Москва
2009
Проверена. (NomaD) Готова е! Нагласена е в SFB формат, доколкото мога. В Пясъчника не дава грешки! Само да добавя, че имам разрешение от автора (Алекс Кош) да се качи в Моята библиотека. Пламен Панайотов
  или  
(макс. 32 MiB)

или

На тази страница може да променяте данните за произведението. Най-често ще се налага да обновявате етапа, на който се намира подготовката. Възможно е да посочите напредъка на подготовката и чрез процент, в случай че операциите сканиране, разпознаване и коригиране се извършват едновременно.

Ако подготовката на произведението е замразена, това може да се посочи, като се отметне полето „Подготовката е спряна за известно време“.