Прокълнатият — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Прокълнатият
Петър Станчев
"Пространство форма"
2012
Файлът не е във формат „Чака проверка“. Трябва да се коригира и форматира. Липсват сканирани страници. Изисква се изричното съгласие на автора. В случай на наличие на такова, бих се заела с форматирането. Еми, 5.8.2017
  или  
(макс. 32 MiB)

или

На тази страница може да променяте данните за произведението. Най-често ще се налага да обновявате етапа, на който се намира подготовката. Възможно е да посочите напредъка на подготовката и чрез процент, в случай че операциите сканиране, разпознаване и коригиране се извършват едновременно.

Ако подготовката на произведението е замразена, това може да се посочи, като се отметне полето „Подготовката е спряна за известно време“.