Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Жезълът на Серапис (фен превод) — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Жезълът на Серапис (фен превод)
Рик Риърдън
2014
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.