Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Конан разбойника — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Конан разбойника
Леонард Карпентър
Ик "Бард"
1996
Проверена. (NomaD)
За корекция

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
09.07.2017 WizardBGR Е-поща
OCR, спелчек, проверка с проверителя и конвертора на Мандор — 0 грешки :) Файл
100%