Лична страница на scrbl

Дадени оценки 0
Дадени коментари 0

Привет,

моето име е Кирил, а този псевдоним — scrbl — не означава нищо. Тази страница ми служи при редактирането на текстове.

Често срещани символи
Символ Шестнайсетичен код
Ударение 0×0096
Многоточие 0×2026
Късо тире 0×2013
Дълго тире 0×2014
Отваряща кавичка 0×201E
Затваряща кавичка 0×201C
Отварящо гиме 0×00AB
Затварящо гиме 0×00BB

Подготвяни текстове

Дата Заглавие Автор Етап на работата Потребител

Сканирани или обработени текстове

Общо: 9