Дневник на етикетите

(за „1900 и Балканската война“ от Дамян Дамянов)

Дата Етикет Потребител