Дневник на етикетите

(за „По жицата“ от Йордан Йовков)

Дата Етикет Потребител