Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Източник
home.arcor.de

Поникнах аз на белий божи свят

през цветний май,

и всеки майски цвят

надъха ми душата с аромат.

 

И цъфнала и аз в света

през краткий май,

и аз ще прецъфтя

кат вси цветя.

Край