Дневник на етикетите

(за „Безплодний шумен ден замлъкна…“ от Димчо Дебелянов)

Дата Етикет Потребител