Дневник на етикетите

(за „Почивка пред Ниш“ от Радой Ралин)

Дата Етикет Потребител