Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Набиране
Надежда Владимирова
Източник
Словото

Как прекрасно, тихо, как божествено

        укротило се морето цяло!

Как е чисто, гладко, почти девствено,

        свети кат кристално огледало.

Дребна лодка, като морско пиле, радостно

        плувна, тихите вълни разряза.

„Плувай, пиле — шъпне й морето сладостно,

        бурите за силните ги пазат.“

Край