Дневник на етикетите

(за „Ако ти не се върнеш“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител