Дневник на етикетите

(за „Голи“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител