Дневник на етикетите

(за „С думи мига не руши“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител