Дневник на етикетите

(за „Дъх на целувки“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител