Дневник на етикетите

(за „Мамо“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител