Дневник на етикетите

(за „Триумф на гордостта“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител