Дневник на етикетите

(за „Хей, има ли някой“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител