Дневник на етикетите

(за „Пак в Бургас“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител