Дневник на етикетите

(за „Китай 2002“ от Сергей Герджиков)

Дата Етикет Потребител