Дневник на етикетите

(за „Крадецът на закуски“ от Андреа Камилери)

Дата Етикет Потребител