Дневник на етикетите

(за „Лицето ти щом зърна, всеки път…“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител