Дневник на етикетите

(за „Златен юбилей“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител