Дневник на етикетите

(за „Банка“ от Бинка Пеева)

Дата Етикет Потребител