Дневник на етикетите

(за „Цена“ от Бинка Пеева)

Дата Етикет Потребител