Дневник на етикетите

(за „Пежо“ от Бинка Пеева)

Дата Етикет Потребител